Държава Гамбия

Географско положение на Гамбия

Гамбия е малка по площ страна разположена в западна Африка.

Заема изцяло долината на река Гамбия.

Граничи от север, изток и юг със Сенегал и с Атлантическия океан на запад.

Гамбия има площ 11300 кв. км. На някои места са достатъчни 30 минути за да бъде пресечена с кола цялата и територия от север на юг.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *