Китай: От Империята, До Коммунистическата Република

Част 1 Ранната История на Империята Цин

Империята Цин е просъществувала близо около четиристотин години. Започвала от Маньчжурия днешна китайска област. През 1636 година Айсиньгьоро Абахай се обявява за създанието на Империята Цин. След около десет години през 1644 той заедно с няколоко лидера на повстанческата армия успява да завледее Пекин. Завладяването на Китай от Манчжурската династая свършва едва през 1683 тодина по времето на управлението на императора Канси. Следващият Император Цяньлун увеличава влиянието на Китай в Азия. Неговото управление е считано за златния век на империята.

Част 2 Упадък, Опиумни Войни, Революция

В края на неговото управление коррупцията започвала да се увеличава с космическа скорост. Революционерите повече не се страхували да вдигат въсстания, населението е достигнало 400 милиона човека. Арисокрацията се отказвала да приеме новият начин на мислене на хората. Заради това Китайската Империя ставала все по слаба. През Първата Опиомна война Европейските държави разбиват Китайската армия и флота. А втората Опиумната война още повече уничтожила империята. През 1912-1913 се случва Синьхайска революция в резултата на която императорът Пу И се отстранява от властта.

Част 3 Китайската Гражданска Война

Първоначално нямало никакви предпоставки за гражданската война, но след 1945 година когато започнала студената война отношенията на Коммунистическата партия и Гиминдан започват да изострят и гражданската война продължава. Тя завършила със победата на коммунистите и от тогава Китай е Коммунистическа Република.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *