Elementor #541

На всеки му предстои смърт

Рано сутринта косачите забелязаха, че Лазо го няма.
Работният ден започваше скоро. Имаха малко време, в
което решиха да го потърсят. Мина час и те вече бяха на
полето без Лазо. Примириха се, че ще работят с две
ръце по-малко. Надяваха се да не е за дълго. Работата се
увеличаваше с всеки ден. Безсънните нощи ставаха все
повече и повече. Всички бяха преуморени. Работата
беше тежка, особено за най-старият от косачите.
 Поредният работен ден приключи. Косачите имаха
нужда да се съберат, за да обсъдят някои неща и да се
позабавляват със сладките приказки на Благолажа.
Нощта наближи. Стамо реши да запали огън. Косачите
започнаха да се насъбират. Започнаха да обсъждат
работата на полето.

-На мен ми е много тежко! – сподели най-възрастния
от групата. Усещам как всеки ден се приближавам
все повече и повече към смъртта.
-Разбираме те много добре, все пак си най-много
години от всички. – отвърна Благолажът.
-Ще се справим все някак си. – отговориха дружно
всички в един глас.
-Ако някой има приятел или роднина, който може да
се съгласи да ме замести поне за мъничко ще ни
бъде много от помощ. – отново се включи найвъзрасния.
-Мога да помоля временно близък приятел да работи,
но той няма да може да остане за дълго. – добави
Стамо.
Всички бяха съгласни. Стамо говори с човека и той се
съгласи. На другия ден той щял да бъде на полето при
останалите.
-Решихме го от утре близкият приятел на Стамо ще
работи, а сега нека да ви разведря малко с моите
приказки! – рече Благолажът.
И така до късна вечер всички слушаха интересните
приказки на Благолажа.

На другата сутрин всички бяха на полето и
работеха. Имаха нови сили, защото снощната
вечер беше интересна и разпускаща.
През ранния следобед на най-възрастния от
косачите му стана лошо и падна на земята, като с
това пое и тежък удар в главата. Стамо го вдигна в
ръцете си, но той бе в безсъзнание. Оставиха го
да спи, след като се погрижиха за раната на
главата му.
В края на деня косачите се върнаха и видяха, че
другарят им вече е част от звездното небе.
Благолажът пренесе тялото на косача в света на
приказките с неговите омайни думи.
Някой се обади:
-Беше добър приятел..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *